• Policové regále

  • Paletové regále

  • Posuvné archívne regále

  • Posuvné kancelárske regále

  • Viacpodlažné skladovacie plošiny

Revízia

Revízia paletových, konzolových, policových regálov je potrebná podľa normy STN EN 15635(STN269030) Skladovanie, Zásady bezpečnej manipulácie, STN 732611 Odchýlky rozmerov a tvaru oceľových konštrukcií, Vyhl.SÚBP 59/82Zb. ktorá určuje zákl. požiadavky bezpečnosti práce.

Druh kontroly: ročná pravidelná podľa STN EN 15635

Kontrolované:

-Stojky (narušenosť profilov )

-Nosníky,konzoly ( narušenosť profilov, zaistenie nosníkov poistkami, kontrola hákovýchúchytov)

-Stabilita regálov (vodorovnosť azvislosť konštrukcie)

-Skrutkové spoje

-Označenie regálov a skríň

Copyright © 2019 policoveregale.sk. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.